Komunálna údržba

Zimná údržba:

  • odhŕňanie chodníkov a ciest s možnosťou posypu

Letná údržba:

  • kosenie vysokých porastov
  • štiepkovanie
  • ťažba dreva
  • kultivátor

Získajte viac informácii!